Skip to content Skip to footer

Анкетно проучване за нагласите на младежите относно стартиране на клубове по интереси към Младежки Международен Център-Бургас

С наближаване на новата учебна година предстои организирането на младежки клубове по интереси към Младежки международен център – Бургас.

За целта създадохме анкети в различни сфери, за да проучим нагласите, потребностите и желанието на бъдещи участници в нашите клубове. Сферите са: „Изкуства“, „Наука“, „Спорт“ и „Предприемачество“.

Ако попадате във възрастовата група 15 – 29г., попълнете 1 или няколко от анкетите, в зависимост от вашите интереси и клубовете, които бихте посещавали. Допълнително ще пуснем повече информация за самите клубове, регистрация на участници, място на събиране, лектори и т.н.

Анкета Спорт
Анкета Предприемачество
Анкета Наука
Анкета Изкуство