Skip to content Skip to footer

Екипът на Младежки Международен Център Бургас на посещение в Стара Загора

Добри практики и полезни съвети обмениха екипите на Младежките Международни Центрове от Бургас и Стара Загора. На неформалната работна визита в града на липите бяха обсъдени дейностите по планиране и функциониране на младежката структура в Бургас. Морският град е сред „втората вълна“ български градове, в които се строят международни центрове по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Екипът в Стара Загора е сред най – опитните и активни в сферата на младежките дейности. Центърът функционира от 2014 – та година и вече е носител на Знака за качество от Съвета на Европа. Отличието е признание за професионализма на хората, обединили усилия в процеса на създаване на сплотена и обществено ангажирана младежка общност в града.   

Ролята на Младежките Международни Центрове в България съвсем не се ограничава до дейности на терен в съответната община. През 2016 – та година бе създадена Национална мрежа от вече съществуващите организации в Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич. Неформалното обединение ще се разшири догодина с откриването на нови 4 центъра в градовете Бургас, Монтана, Габрово и Перник. Сред основните цели на структурата са развиването на съвместни дейности и популяризиране на младежката работа.