Skip to content Skip to footer

Забързан и вълнуващ месец март за екипа на Младежки международен център-Бургас

Какво ни предложи Март? Обучения, забавления, но и отговорности. Екипът стартира в началото на месеца, обединен от желанието да създаде място, където младите хора на Бургас да се развиват, да преоткрият себе си и да намерят нови приятели. За да се случи това обаче, самите младежки работници трябваше да се опознаят и да изградят отборен дух.

Така още в първите дни на месеца колективът на ММЦ – Бургас премина през няколко обучения.  Десислава Донева и Мина Спасова от „Различното място“ организираха тиймбилдинг за скъсяване на социалната дистанция, а Здравко Тенев, Мирчо Христов и Моника Тодорова от Международен младежки център – Стара Загора, въведоха екипа в тънкостите на младежката работа.

Първа работа на терен, първи срещи с млади хора, първи идеи за събития – всичко това се случи неусетно. Последва и първото предизвикателство: от 14 – ти март служителите на ММЦ Бургас са звено в Кризисния щаб на Морска гара, който координира и подпомага гражданите на Украйна, бягащи от войната. Част от предстоящите дейности на Центъра вече са насочени към организиране на курсове по български език и оказване на психологическа подкрепа на деца и младежи. Първите езикови групи ще стартират през април, а при интерес Центърът е готов да разшири обхвата на услуги с клубове по интереси и спортни активности.