Skip to content Skip to footer

Майсторски клас по флористика

На 28 април се проведе първото издание на майсторски клас по флористика за младежи – част от 38-то Национално цветно изложение „Флора Бургас“. Събитието беше обвързано с дългогодишните традиции на града в областта на екологията и озеленяването. То имаше за цел да развие у младежите интерес и ключови умения в нестандартното изкуство на флоралните аранжименти.

Лектор на събитието беше флорист-артист Нина Йотовска–Харанги, чиято професионалната кариера започва преди повече от 20 години със специалност „Флористика“ в Унгария. Постепенно тя се развива в създаването на нейн собствен бутик за цветя в България. Под нейното ръководство, 20 младежи преминаха през заложените във формата 2 модула: теория и практика.

Теоретичният модул запозна младежите с основните закони на композицията, видове разпределение на цветята, симетрия, асиметрия и акцент. Застъпени бяха цветовите схеми, варианти на тяхното използване, пропорции на цветовете, както и цялостна информация, свързана с инструментите и грижата за цветята.

В рамките на практическата част, след нагледна демонстрация от лектора, всеки един от участниците имаше възможността да създаде аранжировка. Цветните аранжировки бяха съобразени със сезона, средата и наученото в теоретичната част. Материалите за букетите бяха специално подбрани от г-жа Харанги.

Благодарим на всички участници за проявения интерес, на учителите от ПГСАГ „Кольо Фичето“ за тяхната ангажираност, на лектор Нина Харанги за споделения опит, както и на нашите домакини от експозиционен център Флора Бургас. Нямаме търпение да се видим отново на второто издание на майсторския клас през есента!

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.-2021.