Skip to content Skip to footer

Меден Рудник ще се сдобие с Младежки международен център

На 12 февруари петък от 10:00 часа се проведе онлайн пресконференция за по проект„Създаване на Младежки международен център Бургас„, който се осъществява с финансовата подкрепа по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

В срещата се включиха представители на Програмния оператор от Министерство на образованието и науката, на Министерски съвет, на младежки центрове от страната и други заинтересовани страни. 

Екипът по проекта представи основните цели и дейности, резултатите, които се очаква от реализирането на планираните мерки, както и функционалното разпределение и визия на новия „дом“ на бургаските младежи, който ще се изгради в най-големия комплекс на града – „Меден Рудник“. 

Авторът на инвестиционния проект е архитектурно студио “CREARCH”. В приблизително 1800м2 площ е предвидено изграждането на различни зони и помещения – голяма мултифункционална зала, детски кът, смарт офиси, зони за отдих, леглова база, кафетерия.

Изграждането на центъра се очаква да завърши до март 2022 година, в който ще работят основно младежки работници. Младият екип ще бъде избран и обучен месеци преди откриването на сградата, който с предварителна работа на терен, информационни кампании и срещи ще наложи центъра сред подрастващото поколение като „мястото”, в което те свободно ще могат да се включват в различни активности, ще могат да изразят себе си и да заявят своите потребности.

С отварянето на вратите на новото младежко пространство ще страртират по -активно и младежките дейности като неформални обучения, школо по интереси, младежки кампуси, конфереции, доброволчески акции, тематични форуми и други продиктувани от потребностите на младежите събития .Допълнително в проекта са предвидени дейности с превантивен характер свързани с намаляване на риска от отпадане от образователната система, превенция на различни зависимости.

Проектът ще наблегне и на осъществяването на регионални, национални и международни обмени, в партньорство както с партньора по проекта – община Рейкявик, Исландия, така и останалите младежки центрове в страната. 

Важен акцент в презентацията бе участието на младежи от новосформираната неформална група на „Добротворците“, чрез излъчването на специално подготвено за срещата видео, с което младите лидери заявиха своите очаквания и интерес да се включат в проекта.

На срещата бе даден старт на конкурс за изработката на лого на бъдещия Младежки международен център. Критериите и условията може да намерите на https://www.burgas.bg/bg/novini/badeshtiyat-dom-na-burgaskite-mladezhi-tarsi-svoeto-originalno-logo/

Ресорният заместник кмет Йорданка Ананиева, изказа и подчерта важността на този проект за Община Бургас, и пожела успех в реализацията му . 

*Проект „Създаване на младежки международен център – Бургас“ се осъществява от Община Бургас в партньорство с Община Рейкяви, с финансовата подкрепа по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.