Skip to content Skip to footer

Младежки Международен Център- Бургас на обучение в гр. Пловдив

Младежки Международен Център-Бургас взе участие в надграждащия модул на Обучение на младежки работници, организирано от Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от малцинства към Министерство на образованието и науката. Тренингът се проведе с партньорството на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Заедно с останалата част от Националната мрежа от младежки центрове, преминахме обучителни модули на различни теми, практически ориентирани към работата на младежкия работник. Ето и ключовите теми в тренинга: дискриминация, дезинформация в социалните медии, работа с уязвими групи, младежки регионални политики, лидерство, разрешаване на конфликти, невербална и вербална комуникация, създаване и организиране на младежки обучения.

Обучителните модули бяха представени чрез презентации, неформални дейности и дискусии. Обучителите бяха с различно професионално минало и настояще, сред които: Диян Данков (юрист), Александра Райкова (член на Съвета на Европа), проф. дпн Моника Богданова, доц. д-р Силвия Върбанова, гл. ас. д-р Константин Теодосиев, докт. Цветелина Раденкова и проф. д-р Силвия Николаева (преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“).

Надграждащият модул на обучението ни позволи да навлезем с по-голяма дълбочина в теми, обсъждани на миналия тренинг (през юни тази година), като даде пространство на всички центрове да обменят помежду си добри практики от изминалото време.

Каним ви да разгледате снимките в галерията, за да усетите и емоцията по време на обучението.

Изказваме благодарности към Министерство на образованието и науката за организиране на обучението, Център за образователна интеграция на децата и учениците от малцинства, на всички преподаватели и обучители от СУ „Св.Климент Охридски“, както и на Младежки Център-Пловдив за гостоприемството и материалната база.

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“, който се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.