Skip to content Skip to footer

Младежки Международен Център се включва в Европейската нощ на учените

Европейска нощ на учените

На 30 Септември Бургас се присъединява за 16-ти път към събитията по случай Европейската нощ на учените. В тазгодишната инициатива се включват градове от 25 държави, а организатор на инициативата в Бургас е Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, в партньорство с екипа на Младежки международен център и Научен център ПланетУм.

Ето как ще протече програмата:

14:30 ч. Официално откриване на Европейската нощ на учените в Бургас
Място: Голяма аула на университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Медицинския корпус

15:00 ч. Направление „Природни науки – Химия, Биология, Екология“ – представяне на новите лаборатории за изследване на вода в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Място: Неорганичен корпус на университет „Проф. д-р Асен Златаров“

15:00 ч. Направление „Информационни науки“ – представяне на лаборатории по проект УНИТе в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Място: Център за върхови постижения по проект УНИТе

15:30 ч. Демонстрация „Непознатият планктон“ и приложна наука съвместно с Международен младежки център – Бургас и Научен Център ПланетУм
Място: Неорганичен корпус на университет „Проф. д-р Асен Златаров“

15:30 ч. Сигурно виртуално пространство за малки и големи:
„Киберсигурност“ – проф. д-р Станислав Симеонов
„Отговорност на потребителя в социалните мрежи и онлайн пространството“ – доц. д-р Тодор Костадинов и д-р Радовеста Стюърт
Място: Център за върхови постижения по проект УНИТе

16:30 ч. Викторина с награди за учените на бъдещето

 

Европейска нощ на учените е ежегодно събитие, целящо да запознае широката общественост със света на изследователите и да събуди интереса на младите хора към науката като бъдещо кариерно развитие. На форума се представят актуални научни открития и се дава възможност на млади хора да изпробват в реални условия различни научни експерименти.