Skip to content Skip to footer

Младежки обмен „Креативна резиденция – България и Исландия“

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

Младежки международен център- Бургас организира младежки обмен в Бургас с гости от Исландия.

Главни теми на проекта са: креативност, комуникативни умения, толерантност.  

Ще изследваме сходствата и различията на двата народа през редица неформални дейности и ще имаме възможност да се докоснем до красотата на Исландската култура и да споделим тази на България.

Период на провеждане: 17.10-21.10.2022

Желаещите да се включат в инициативата трябва да изготвят Powerpoint презентация за България, която да представят пред исландските гости. 

Изисквания и параметри:  

  • Презентацията трябва да е на английски език и да съдържа 5 теми:   

  1. история;   
  2. култура (национална кухня, традиции, лайфстайл);   
  3. природа;   
  4. училище и свободно време;   
  5. съвременни предизвикателства   

  • Информацията не бива да надхвърля 3 слайда на тема и трябва да съдържа уводна и заключителна страница. Няма ограничение за снимков и аудио материал.
  • Презентациите могат да бъдат изготвени както индивидуално, така и в група (но не повече от трима души на проект). 

Критерии за оценяване:  изпълнение на зададените теми, оригиналност на съдържанието, дизайн, баланс между визуално оформление и текст.

Ще спечелят кандидатите с най-добри презентации и те ще са избраните да участват в обмена. Тъй като той се пада през седмицата,  на участниците ще бъде издадена извинителна бележка от училище. 

Кандидатствайте чрез бутона Apply here не по – късно от 13.10.22г.

*Ако кандидатурата ви е за повече от 1 участник, моля посочете имената и възрастта на всички във формуляра за кандидатстване.

При въпроси и допълнителна информация на телефон 0885 566 781 или на имейл office@yicburgas.bg