Skip to content Skip to footer

Мотивационен семинар в село Ново Паничарево

Екипът на Младежкия международен център в Бургас редовно организира мотивационни семинари, насочени към младежите от уязвими групи, с цел повишаване на тяхната образователна и професионална мотивация.

Последният от тях се проведе в ОУ „Христо Ботев” в село Ново Паничарево, община Приморско, и бе на тема: „Образованието дава продуктивни възможности“. В рамките на семинара младежите участваха активно в оживени дискусии за образованието и неговото значение за успешното им бъдеще. Те разгледаха различните аспекти на учебния процес и споделиха своите виждания и опит.

Освен това, участниците имаха възможност да се запознаят с разнообразните дейности, които предлага Младежкият международен център в Бургас, и изразиха желание за активно участие в тях.

Екипът ни отправя благодарност към г-жа Емилия Томова, директор на ОУ „Христо Ботев“, село Ново Паничарево, както и към г-жа Яна Жекова, кмет на населеното място, за топлото им посрещане и съдействие.

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 -2021г.