Skip to content Skip to footer

Обучение за младежки работници Модул 3 – важна подправка в “Кухнята на младежката работа”

Успешно премина поредният модул на обучението за младежки работници. От 11-ти до 15-ти декември град Сандански се превърна в център за развитие на компетентностите на младежките работници от всички младежки центрове в България. През тази динамична седмица фокусът падна върху няколко специфични теми в младежката работа, а именно екип и екипност, учене и фасилитиране, и моделиране на обучителни сесии. Знания черпехме от любимите ни обучители от Съвета на Европа – Наталия, Магдалена, Стефан и Джафер, както и от всички колеги, готови да споделят опит и впечатления. Нека сега надникнем в програмата на 3-тия модул, разделена по дни и сесии.

На 11-ти декември започнахме обучението със сесия – рефлексия, чрез която да си припомним изминалото до момента и да се настроим “на една вълна” за работа. Денят продължи със запознаване с програмата на 3-тия обучителен модул и повече за това, което предстои.

Вторият обучителен ден бе отреден за изясняване на понятията групи, екипи и работа в екип. Започнахме с разглеждане на пресечните точки в работата на младежките работници и образователните медиатори. Подчертахме какво ни обединява, коя е нашата кауза, колко е важно да си сътрудничим, какви умения се изискват, за да работим по-добре с останалите и как да управляме конфликтите. Работихме в паралелни групи, които помогнаха за по-добро менажиране на времето и интересите на участниците.

Фокусът на третия ден на обучението беше върху темите учене и фасилитиране. Акцентът падна върху стиловете на учене и специфичния модел на ученето чрез преживяване. Говорихме още за динамиката в различните групи и за ролите, които често заемаме – обучител, фасилитатор, ментор, коуч. Следобедните сесии бяха свързани с модела графично фасилитиране и изграждане на умения за прилагането му, както и дигиталните приложения в инструментариума на младежките работници. Отново работихме в сесии, които се провеждаха паралелно.

Учебните сесии в четвъртък покриха по-специфични теми в младежката работа, свързани с методи, методология и подход, както и дейности и избор на такива. Потопихме се в стиловете на водене и разгледахме една по една стъпките за изготване на образователни сесии и/или програми. Последните две сесии бяха посветени на похватите Learning Experience Design и Instructional design learning, като осветиха детайлите, свързани с тези практически процеси. Часовете след сесиите пък се превърнаха във време за забавления и споделяне. Всеки решил имаше възможността да разчупи ледовете, като сподели случка от работното си ежедневие, където всичко се е “прецакало” и как е излязал от ситуацията.

В последния ден от обучението имахме възможността да “прелистим” всеки един от обучители като книга. Зададохме им всички въпроси, които ни интересуваха и получихме знания, директно от кухнята на младежката работа през годините им професионален опит. Това време заедно ни бе изключително полезно!

През дните на третото обучение бяхме насърчавани да развиваме уменията си чрез използване на различни техники и инструменти в работата с младежите. Балансът между лекционна част и интерактивни активности успя да създаде стимулираща и вдъхновяваща обстановка. Обучението ни остави по-добре подготвени, като засили общото усещане за взаимна отговорност и съпричастност в младежката работа. Благодарим на всички, които спомогнаха за осъществяването на този обучителен модул! До нови срещи!

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център Бургас“ се реализира в рамките на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 -2021 г.