Skip to content Skip to footer

Посещение на Младежки център Лисабон

В периода 01-04 май представители на: 8 – те Центъра в Национална мрежа на младежките центрове, Програма Местно развитие/Local Development Programme, ЦОИДУEМ/ Център за образователна интеграция на деца и ученици посетиха Младежки център Лисабон – институция със Знак за качество от Съвета на Европа.

Работната визита бе изключително полезна не само заради споделения опит и новите контакти, но и заради възможността да се проследи синергията между структура, функция и въздействие в сферата на младежките политики в държава от ЕС.

За първи път ръководители на младежки центрове и представители на местната власт бяха по едно и също време на едно и също място: възникнаха идеи и планове за бъдещето! Община Бургас бе представена от Мария Салабашева, управител на Младежки международен център – Бургас и Йорданка Ананиева – зам. кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“.

Благодарим от сърце на организаторите от ЦОИДУЕМ, както и на любезните ни домакини и фасилитатори: Фернанда Брито/ Fernanda Brito, Ернанда Маркес/ Ernanda Marques, Дулсе Фернандес/ Dulce Fernandez.

До нови срещи! Vejo você em breve!