Skip to content Skip to footer

Приключи подборът на младежки работници и образователни медиатори

Приключи процедурата по подбор на младежки работници и образователни медиатори за Международен Младежки Център – Бургас. Одобрените кандидати са:

  1. Айше Ченгели
  2. Венцислава Цветкова
  3. Жулиета Иванова
  4. Катя Христова
  5. Мария Андонова
  6. Магдалена Стамова
  7. Мирела Господинова
  8. Михаил Колев
  9. Христо Митаков

С одобрените кандидати ще се свърже член от комисията за уточняване на документите, необходими за изготвяне на трудов договор. Честито и добре дошли на борда!

* Проект № BGLD-2.001-0002  „Създаване на младежки международен център – Бургас” се изпълнява от Община Бургас в партньорство с Община Рейкявик и е финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ към Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2014-2021 г.