Skip to content Skip to footer

Регионални посещения в село Лозарево и град Сунгурларе, обл. Бургас

Сунгурларе е поредната община в област Бургас, която част от екипа на нашия център посети. Това стана ден преди учениците в областта да излязат в грипна ваканция.

Гостувахме на ОУ “Христо Ботев” в село Лозарево и СОУ “Христо Ботев” в град Сунгурларе.

Ученици от двете учебни заведения научиха от екипа ни, каква е мисията на Младежки Международен Център-Бургас, какви са проведените ни дейности до момента и в какво могат да се включат в бъдеще. Екипът включи младежите в няколко интересни активности, с цел опознаване и развиване на умения за работа в екип.

По време на посещението в община Сунгурларе се проведоха разговори с г-жа Елена Банчева – директор на ОУ “Христо Ботев”- с. Лозарево, Николай Русев – директор на СОУ „Христо Ботев“ – гр. Сунгурларе, Антоанета Алексиева – главен експерт “Образование” към община Сунгурларе, както и с най-успешния български маратонец Шабан Мустафа, който е главен спортен експерт в общината.

В процеса на разговорите възникна и една обща идея за предстоящо събитие между Младежки международен център-Бургас и община Сунгурларе, която засега ще запазим в тайна.

Сунгурларе е петата община в област Бургас, която екипът на ММЦ-Бургас посещава, след Айтос, Камено, Средец и Руен.

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.