Skip to content Skip to footer

Успешно приключи втората инициатива от конкурса ни за младежки проекти

Група младежи преобразиха дворното пространство и зоната за активности в детска градина „Калина Малина“ в гр. Айтос, създавайки уютна и цветна среда за децата.

Водеща роля за осъществяване на проектното предложение имаше 19-годишната Мария Бончева, която попълни и ни изпрати формуляра за кандидатстване.

Младежката иницатива включваше боядисване на оградата и съоръженията за игра, варосване на бордюрите, почистване и освежаване на дворното пространство.

На 8 – ми септември, броени дни преди началото на учебната година, група доброволци влезе в детското заведение и за броени часове приключи с работата. Освен обновените съоръжения и приветливия вид на двора, младежите осъзнаха целта на иницативата: да си част от социално значима кауза е отговорност към себе си и околните. Много от мадежите участваха за първи път в доброволческа инициатива и инициативата на Мария Бончева им показа един изцяло нов път за себеразвитие.

Организацията и логистиката на младежката инициатива нямаше да премине толкова гладко без участието на образователния медиатор в Младежки международен център Анелия Асенова.  Заедно с медиаторите от гр. Айтос Марияна Зърбова и Гюлтен Асенова, Ани участваше в  менторския процес и реализиране на идеята.  Благодарим и на ръководството на ДГ “Калина Малина” за доброто отношение и позитивна нагласа!

Начинанието е втория успешно приключил младежки проект от конкурса на ММЦ – Бургас, чиято основна цел е да се създадат условия за позитивна промяна и активизиране на младите хора. Осъществяването на подобни инициативи винаги повлиява цялата общност, събужда предприемчивостта и подсилва увереността при вземане на решения за утрешния ден.  

Конкурсът ни за младежки инициативи е част от *Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“, който се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.