Skip to content Skip to footer

Хакатон, посветен на изкуствения интелект, ще се проведе този уикенд в Младежки международен център – Бургас

Хакатон, посветен изцяло на изкуствения интелект, ще се проведе този уикенд – 15-17 март, в Младежкия международен център в Бургас.

Технологична инициатива е глобална и се фокусира върху вдъхновяването на младите хора да изследват бъдещето в сферата на технологиите, изкуствения интелект и професиите на бъдещето, чрез методите на практическото обучение. Тази година е четвъртото поред издание в световен мащаб.

В Бургас общо 12 отбора от млади компютърни специалисти ще търсят усилено технологични решения по няколко предварително зададени казуса, свързани със здравословния начин на живот, качественото образование и равни права между мъжете и жените.

Началото на хакатона Teens in AI (тийнейджъри в изкуствения интелект) ще бъде дадено на 15-ти март, а финалът ще е два дни по-късно – на 17-ти март.

Журито ще бъде съставено от високо квалифицирани преподаватели, а за най-добре представилите се отбори са предвидени и награди.

В Бургас хакатонът се провежда в партньорство между Община Бургас, Младежкия международен център, Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, СУ „Св. Климент Охридски“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургаски свободен университет, Teens in AI Bulgaria, TechnoLogica и ScaleFocus.

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.