Skip to content Skip to footer

2-ро издание на Работилница за идеи „Що е то младежка инициатива и има ли почва в Бургас?“

Премина и второто издание на Работилница за идеи, на което отново стана дума за нуждите и потребностите на младите в Бургас и региона. Работихме с младежите посока идентифициране и разбиране на проблеми и търсене на работещи решения за тях. Главната цел на работилницата беше да даде пространство на младите да работят върху идеи, които са едновременно интересни за тях и значими за общността.

Формата на събитието беше Световно кафене в 2 кръга – участниците се разделиха на отбори и работиха в екип, за да обсъдят проблемите в няколко различни направления: Културен живот, Училищна среда, Екология и Младежки пространства. Във втори кръг на кафенето, екипите смениха своите маси и помислиха върху причините и последствията на проблемите, които предишната група беше извела в даденото направление. Последната част от събитието беше обсъждането на реалните решения, чрез които може да се посочи или разреши специфичен проблем. Младежите получиха опростена бланка за проектно предложение и в нея трябваше да разпишат своите идеи по-подробно. След това всички екипи представиха идеите си и получиха обратна връзка и въпроси от групата и младежките работници.

Специален гост на работилницата беше Бояна Радева – младежки работник от Младежки център-Стара Загора, която ни разказа за иновативни младежки инициативи в нейния град, случили се с помощта на центъра. Вярваме, че нейният разказ беше полезен и вдъхновяващ за младежите.

Събитието събра много позитивни отзиви от участниците – чрез екипна работа, диалог и неформалната дейност, те имаха възможност да научат много за това как се идентифицира проблем и как се търсят работещи решения за него. Имаше го и моментът „Аха! Това няма да сработи, защото…“, тоест научиха, че заедно с идеите, идват и потенциалните препятствия и спънки, които също трябва да се предвидят и отработят.

Благодарим на всички участници за присъствието (тялом и духом!) в неделния следобед, благодарим на Бояна за вдъхновението, както и на нашите домакини от Регионална библиотека „Пейо Яворов“ за залата и съдействието да случим това събитие. Очакваме всички на на третото издание на работилницата – скоро ще разберете кога ще се състои то.

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.-2021.