Skip to content Skip to footer

Визита на Европейския Младежки център в Будапеща

Младежки Международен Център- Бургас посети Младежкия център на Съвета на Европа, разположен в Будапеща, Унгария. Визитата се осъществи съвместно с Младежки център-Перник, които бяха организатори, Младежки център Враца, както и представители на Програмния оператор на проекта – Мария Вълова и Мария Теодорова.

Целта на посещението беше да почерпим опит и добри практики от самия Младежки център на Съвета на Европа и да научим повече за фокусът на тяхната работа.

По време на нашето двудневно посещение, обсъдихме какви са стратегическите приоритети на Съвета на Европа в младежкия сектор, как се управлява един център като техния и как се обзавежда – така че да е функционален и практичен. В диалога засегнахме обучението на служители, и че служител в една успешна организация, независимо от позицията си, трябва да припознава ценностите на организацията и да вярва в тях. Ръководителят на Европейската младежка фондация, Гордана Берхан, ни сподели и за трудностите, по време на Ковид пандемията и как са ги преодоляли.

Европейският Младежки център се фокусира най-вече в организирането и воденето на най-различни видове дейности, свързани с Правата на човека. За 2021 година, през центъра са минали над 6000 посетители, взели участие в над 90 събития на следните теми: човешките права, гражданска активност, толерантност, равноправие на половете и др.

Видяхме нагледно и колко е важно пространството в един младежки център да е функционално, интерактивно и цветно, за да служи за нуждите на дейностите, провеждани в него. Ето и някои добри примери за това:

  • подвижни мебели: всичко е мобилно – от масите, през белите дъски, до стените;
  • магнитна интерактивна стена за мнения, идеи, контакти и бележки;
  • цветни мебели (но не твърде цветни, за да не отвличат вниманието);
  • дигитална табло с най-важната актуална информация;
  • музикален ъгъл с инструменти – за разпускане

А на етаж -1 има фитнес, сауна и дискотека. Защо това е важно? За да не липсва нищо на участниците по време на младежки обмени, и да имат възможността да се сближат и да се социализират на едно безопасно и забавно място – младежкия център.

Благодарим за възможността да посетим този изключително успешен Европейски Младежки център, благодарим и на нашите домакини, че бяха толкова гостоприемни и че споделиха опита си с нас.

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 -2021 г., управляван от дирекция „Външни европейски програми“ към Министерство на образованието и науката.
Проектът се реализира съвместно с Община Рейкявик, Исландия за периода октомври 2021г. до март 2024 г. и е част от дейностите на Община Бургас в сферата на младежките политики
.