Skip to content Skip to footer

За проекта

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 -2021г. Програмата е управлявана от дирекция „Външни европейски програми“ към Министерство на образованието и науката. Проектът се реализира съвместно с Община Рейкявик, Исландия за периода октомври 2020г. до април 2024г. и е част от дейностите на Община Бургас в сферата на младежките политики.

Полезна информация

Сградата на Младежки международен център - Бургас е със застроена площ от 1 153 кв.м. и разполага с паркинг, кафетерия, леглова база и мултифункционални пространства за провеждане на различни по вид дейности и събития. Външни организатори също могат да използват безплатно капацитета на Центъра, като съоръженията ще се предоставят за дейности на всяка организация, структура, или младежка мрежа, която зачита и защитава ценностите на Съвета на Европа.

Loading...