Skip to content Skip to footer

Мария Салабашева е управителят на бъдещия дом на бургаските младежи

Бъдещият модерен Младежки международен център, който в момента се изгражда в ж.к. „Меден рудник“, вече си има своя стопанин. Петима кандидати бяха допуснати до събеседване на конкурса за управител на Младежкия център, който се реализира по проекта „Създаване на Младежки международен център Бургас“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. От тях най-аргументирано защити концепцията си за развитие на новия младежки дом Мария Салабашева.

Мария Салабашева е личност с разнообразни интереси и умения, журналист и класически музикант. Получила е образованието си в България и Съединените Щати. През последните години професионалното й развитие е свързано предимно с бургаската регионална телевизия – „Канал 0“, но журналистическата й дейност се развива и като кореспондент на ТВ7, БНТ и ТВ Европа за Бургас. Професионалните й интереси са насочени към сферите археоастрономия, екология, биоразнообразие и иновации. За работата си е отличена със Специалната награда в категорията „Най – добър журналистически материал, свързан със запазване на дивата природа“ на Българска Фондация Биоразнообразие, както и Специална награда – грамота и плакет на Агенцията по горите и БДЗП за принос в разкриването на престъпления срещу дивата природа“.

Опитът й с младежки дейности включва няколко реализирани проекта, сред които кампанията за сигурност на децата в интернет „Кой Е Срещу Мен в Мрежата“ със съдействието на Община Бургас и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.