Skip to content Skip to footer

Международен младежки център – Бургас е в Исландия?

От Младежки международен център-Бургас имахме възможността да посетим Исландия, за да придобием представа от първа ръка за работата с младежи там.

Гостувахме в община Рейкявик, където бяхме посрещнати от Хьортур Агустсон, както и в два младежки центъра в исландската столица – Hitt Húsið и Gleðibankinn youth centre. Научихме как е извървян трудният, но успешен път на младите към преоткриване на себе си и ставане на пълноправни и активни членове на обществото.

Исландия е страната, която несъмнено може да служи за пример в работата си с младежи. За 20 години северната държава успява драстично да намали вредните навици сред тийнейджърите, включващи бездействие, употребата на наркотични вещества и алкохол.

Как става това? През 1992 година се стартира проектът Project Self-Discovery, който предлага на местните младежи алтернативни занимания, които да им осигурят среда, в която да изразят себе си, чрез редица безплатни клубове по интереси и  образователни интерактивни дейности. Обединени от една обща цел, родители, учители и общини, помагат на младите да изградят стойностна ценностна система и да развият качества като инициативност и изобретателност, както и знания за своите права в обществото.

Благодарим на нашите любезни домакини и очакваме с нетърпение тяхната визита в Бургас!

А знаете ли, че ще имаме следващ обмен в Исландия? И това не е всичко – няколко младежи късметлии също ще имат възможността да посетят красивата страна „от огън и лед“ и да участват в проекта, който организираме там. Своевременно ще ви кажем повече за предстоящия обмен и как предстои да изберем участниците.

Исландия е наш партньор и работната визита е по *Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“, който се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.