Skip to content Skip to footer

Огромен интерес към езиковото обучение по български език на ММЦ – Бургас

Младежки международен център – Бургас е социално ангажиран проект, пряко обвързан с интеграцията и подпомагането на уязвими общности.

Към настоящия момент такава уязвима общност в страната са украинските граждани, бягащи от война. С цел тяхната по–бърза и успешна интеграция в социалния и културен живот на Бургас, екипът ни предприе планиране и организиране на безплатни курсове по български език.

Обучението стартира в края на месец април с групите над 19 – годишна възраст, които към момента са изцяло запълнени. Следващата седмица стартираме и курсовете за деца и тийнейджъри.