Skip to content Skip to footer

Премина първото състезание по дебати на Младежки Международен Център-Бургас

Премина първото състезание по дебати на Младежки център-Бургас в партньорство с Българска Асоциация Дебати. То се проведе в ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ и продължи цял ден.

 

Man vs. Internet

10 ученически отбора дебатираха помежду си върху важни теми, касаещи безопасността в интернет пространството. Състезанието се зовеше с тематичното име „Човекът срещу Интернет“ (Man vs. Internet) и неговата цел бе да развие у дебатьорите критично мислене, отборна работа, уважение към противниковия отбор и умения за аргументиране. От Бургас се включиха отбори от Английска езикова гимназия „Гео Милев“, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, ПГРЕ „Георги С. Раковски“, НЕГ “Гьоте” и ПГ по компютърно програмиране и иновации. Освен това, приятна изненада беше, че дойде сформиран отбор и от далечния Момчилград с ръководител Фикрие Боз.

 

Темите…

Състезанието се проведе в 3 кръга, като темите от първи и втори кръг бяха предварително подготвени от отборите, а последната стана ясна 30 минути преди финалния дебат – така нареченият impromptu кръг. Ето ги и темите:

 
1.Това правителство подкрепя цензурата в социалните мрежи
2.Това правителство съжалява (не подкрепя) използването на социалните
мрежи като главен източник на информация
3. Това правителство вярва, че Радко трябва да стане маскиран пазител на реда.*

Кой грабна наградата?

Първо място спечелиха отбор Клуб по Дебати ПМГ, а на второ и трето място се класираха следователно отбори Killer whales и Хрус-Хрус от Английска езикова гимназия „Гео Милев“. 

 

 

Награда Най-добър оратор спечелиха Ясен Жеков (Killer whales), Далия Бахчеванова (Killer whales) и Момчил Христов (Хрус-Хрус). Поздравления на спечелилите отбори и участници за добрата игра!

Отбор Клуб по Дебати ПМГ, който грабна първото място

Дебатите са част от заложените проектни дейности на Младежки Международен Център-Бургас и те не са просто добър начин за социализация на младите. Форматът дава възможност на младежите да излязат от комфортната си зона, да обмислят всички гледни точки и да се поставят в обувките на отсрещния. Това ги прави по-толерантни и в живота – към хора, които имат различно мнение по някой въпрос, и ги учи да подплатяват думите си с факти и аргументи.

В днешно време, животът ни в голяма степен е преминал във виртуалното пространство. Биваме залети от информация отвсякъде, а ироничното е, че сме по-неинформирани отвсякога. От една страна поради затруднението да отсеем важната информация от маловажната и вярната – от невярната. Затова е изключително важно у младите да се култивира способността да мислят критично и умението да проверяват информацията, която получат.

Благодарности…

Искаме да благодарим на нашите съдии и обучители от Българска Асоциация Дебати, на нашият домакин – директорът на ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ – Михаил Ненов, както и на ръководителите на клубовете по дебати, които мотивираха учениците си да се включат. До нови срещи!

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.