Skip to content Skip to footer

Регионално посещение в град Карнобат

Карнобат е поредната община която нашите медиатори и младежки работници посетиха, за да се запознаят с местните младежи!

Наши домакини на 26 Януари бяха ОУ „П. Р. Славейков“ и СУ „Св. св. Кирил и Методий“

По време на двете срещи, нашият екип запозна младежите с мисията на Младежки Международен Център – Бургас, с нашите минали дейности и бъдещи събития. Освен това обсъдихме какво вълнува учениците от двете училища, и какви дейности бихме осъществили заедно.

В ОУ „П. Р. Славейков“ проведохме тренинг на тема „Работа в екип и роли в екипа“, а младежите с ентусиазъм се включиха в екипните дейности. По време на тренинга, освен че се забавляваха, те научиха и, че всеки човек в групата допринася за крайния успех. С учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ пък поговорихме на тема „Вербална агресия“, заедно потърсихме решение на няколко казуса, и обсъдихме начини за справяне с агресията.

Благодарим сърдечно на ръководството и учителите от двете училища, за топлото посрещане, както и на учениците за проявения интерес и ентусиазъм по време на нашето време заедно.