Skip to content Skip to footer

Селекцията на екип продължава с второ интервю

До IІ-ри етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Младежки работник“ и „Образователен медиатор“ на Младежки Международен център Бургас, който се провежда в рамките на проект BGLD-2.001-0002 “Създаване на Младежки международен център Бургас“ финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ към ФМ на ЕИП 2014-2021 г., се допускат следните кандидати:

 1. Айше Ченгели
 2. Анелия Асенова
 3. Богомила Радославова
 4. Валя Кръстанова
 5. Венцислава Цветкова
 6. Виолета Бръмбарова
 7. Жулиета Иванова
 8. Георги Тонев
 9. Катя Христова
 10. Магдалена Стамова
 11. Мария Андонова
 12. Мирела Господинова
 13. Михаил Колев
 14. Нела Иванова
 15. Теодора Танева
 16. Христо Митаков

Допуснатите кандидати следва да се явят на 14.01.2022 г. /петък/, от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Бургас, ул. „Александровска“ №26