Skip to content Skip to footer

Търсят се активни млади хора за служители и образователни медиатори в Международния Център в Меден Рудник

Община Бургас търси активни млади хора с желание за реализация в областта на младежките дейности и инициативи в изграждащия се в момента Международен младежки център в ж.к. „Меден рудник“. Приемът на документи е за два вида длъжности – „Младежки работник“ и „Образователен медиатор“.

Позициите, за които се търсят служители са 5 и са с профили: социални дейности и педагогика /2 броя/, профил връзки с обществеността и дигитален маркетинг /1 брой/, с профил психолог /1 брой/ и профил компютърни системи и технологии /1 брой/.

Вторият обявен конкурс е за 2 работни места за образователен медиатор, който трябва да извършва връзка със семействата и различни институции, както и да съдейства за включване на младите хора в различни младежки дейности и инициативи.

Кандидатите за двата конкурса трябва да представят заявление, автобиография, копие от документи за завършено образование /квалификация, сертификати/, копие от документи, удостоверяващи трудовия стаж.

Заинтересованите кандидати могат да подават документи в срок до 17.00 часа на 19.11.2021 г. Те се входират в деловодството на Община Бургас на адрес ул. „Александровска“ № 26, всеки работен ден /понеделник – петък/ – от 9.00 до 17.00 часа.

Позициите се обявяват във връзка с изпълнението на проект “Създаване на Младежки международен Център – Бургас“, който се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Той има за цел да насърчава активните младежи в града, да подпомага тяхното развитие и професионална реализация.

Подробните условия на конкурса ще намерите в раздел „Кариери“ в сайта на Община Бургас:

https://www.burgas.bg/bg/obyavleniya-za-konkursi/obyava-za-podbor-po-dokumenti-za-dlazhnostta-mladezhki-rabotnik-kam-mladezhki-mezhdunaroden-tsentar-burgas

https://www.burgas.bg/bg/obyavleniya-za-konkursi/obyava-za-podbor-po-dokumenti-za-dlazhnostta-obrazovatelen-mediator-kam-mladezhki-mezhdunaroden-tsentar-burgas