Skip to content Skip to footer
управител

Мария Салабашева

Журналист и класически музикант, получила образованието си в България и Съединените Щати. Има опит в сферата на интердисциплинарните проекти, а сред дейностите й в обхвата на младежкия сектор е проектът за сигурност на децата в интернет „Кой Е Срещу Мен В Мрежата“, реализиран съвместно с Община Бургас и МКБППМН - Бургас.

Екип

Реализацията на Младежки Международен Център – Бургас е невъзможна без активната работа и отдаденост на неговия екип. Това са хората, които са приели мисията да превърнат Центъра в „мястото“, където младите хора могат свободно да изразяват себе си и да заявят своите потребности.

Младежки работник

Айше Ченгели

През 2019г. Айше завършва бакалавър специалност Стопанско управление в университет"Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас. Тя притежава важни качества, сред които емпатия, умения за активно слушане и презентиране, които ще й помагат в работата с млади хора. Айше умее да вдъхва доверие на по-неуверените младежи, и да им помага да израснат като личности, и това я прави много ценна част от екипа.

Младежки работник

Анелия Асенова

Анелия е завършила Бургаски Свободен Университет със специалност ,,Социални дейности". Има опит като ръководител на екип, който е спомогнал за развието на комуникативните й умения и гъвкавост във вземането на решения. Щастлива е, че има възможност да работи в Младежки Международен център и да допринася за образователното и социално развитие на младежите в Бургас.

Младежки работник

Венцислава Цветкова

Венцислава има бакалавърска степен по специалност „Психология“ от Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий". Участвала е в организацията на онлайн обучения и тренинги. Притежава езикови познания по английски и немски език, както и професионален опит в екипната работа. Понастоящем личните й интереси са насочени към Халю вълната.

Младежки работник

Виолета Бръмбарова

Виолета е 1-ва година бакалавър по специалност Предучилищна и Начална педагогика в Бургаски Свободен Университет. Преди това, е учила Народно пеене в СУ ,,Добри Чинтулов“. Освен че е младежки работник в ММЦ Бургас, Виолета преподава християнство учение на млади хора в местна църква, тъй като обича да работи с деца и да бъде пример за тях.

Младежки работник

Жулиета Иванова

Жулиета е родом от Бургас, но е учила и работила в София 7 години. Творческа личност, с интереси в кариерното развитие на млади хора, невербална комуникация и създаване на общности. Причината да стане младежки работник в ММЦ Бургас, е че иска бъде част от екипа, отдаден да превърне Бургас в едно по-оживено място, пълно с млади хора.

Младежки работник

Катя Христова

Катя Христова учи Педагогика във Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий". Освен това, притежава дипломи за Дигитален Маркетинг и Графичен Дизайн, и често посещава различни обучения и курсове в България и чужбина. Катя силно вярва, че ние се учим през целия си живот, и нейното желание е да предаде това знание на младите в Бургас.

Младежки работник

Мирела Господинова

Мирела е завършила ГПРЕ ,,Г. С. Раковски” в Бургас, а след това завършва бакалавър специалност “Културология” в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски”. Има опит в работата в мултикултурна среда и доброволческите активности и желае да продължи да развива дейности в тази посока.

Младежки работник

Михаил Колев

Михаил е магистър "Стратегически комуникации и медия мениджмънт". Завършил е Бургаски свободен университет. Работил е като журналист в местни медии, където е придобил умението да контактува с хора от различни социални сфери. Благодарение на опита си, Михаил е участвал в организирането на разнообразни културни, спортни и здравни събития.

Екип на проекта

Ръководител проект

Станислав Мъжгълов

Инженерен дизайнер, директор на Авиомузей Бургас от 2016 - та година. Притежава дългогодишен опит и експертиза в младежкия неправителствен сектор, като от 2018г. досега е зам. председател на Национално сдружение “Младежки глас”, България.

Координатор проект

Мария Бурулянова

Старши експерт “Стратегическо развитие”, Община Бургас. Магистър по “Политически стратегии и комуникации” от Университета Кент, Брюксел. От 2011г. е в структурата на Община Бургас, с дългогодишен опит в подготовката и изпълнението на европейски проекти, финансирани от европейски структурни и инвестиционни фондове, както и от други финансови инструменти.

Технически сътрудник

Катя Делчилова

Управител на Младежки културен център Бургас. Магистър по екология и опазване на околната среда. Притежава над 10 - годишен опит и експертиза в изпълнението на културни проекти, събития и фестивали.