Skip to content Skip to footer
управител

Мария Салабашева

Журналист и класически музикант, получила образованието си в България и Съединените Щати. Има опит в сферата на интердисциплинарните проекти, а сред дейностите й в обхвата на младежкия сектор е проектът за сигурност на децата в интернет „Кой Е Срещу Мен В Мрежата“, реализиран съвместно с Община Бургас и МКБППМН - Бургас.

Екип

Реализацията на Младежки Международен Център – Бургас е невъзможна без активната работа и отдаденост на неговия екип. Това са хората, които са приели мисията да превърнат Центъра в „мястото“, където младите хора могат свободно да изразяват себе си и да заявят своите потребности.

Младежки работник

Мария Недева

Мария е дипломиран журналист, а в момента учи магистратура, специалност “Човешки ресурси и организационна психология”. Има професионален опит в сектора на услугите и пазара на труда. Смята, че призванието й е свързано с работата с хора. Обича театралното изкуство, музиката и спорта, и фокуса на дейностите, които води, са в тези сфери.

Младежки работник

Анелия Асенова

Анелия е завършила Бургаски Свободен Университет със специалност ,,Социални дейности". Има опит като ръководител на екип, който е спомогнал за развието на комуникативните й умения и гъвкавост във вземането на решения. Щастлива е, че има възможност да работи в Младежки Международен център и да допринася за образователното и социално развитие на младежите в Бургас.

Младежки работник

Венцислава Цветкова

Венцислава има бакалавърска степен по специалност „Психология“ от Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий". Участвала е в организацията на онлайн обучения и тренинги. Притежава езикови познания по английски и немски език, както и професионален опит в екипната работа. Понастоящем личните й интереси са насочени към Халю вълната.

Младежки работник

Русен Гигов

Русен придобива докторска степен по Социални, стопански и правни науки в Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – Бургас. Притежава широкоспектърен практически опит и в последните години се е насочил към преподаването. Интересите му включват: финансови технологии, цифровизация на икономиката и неформалното образование, като силно вярва в потенциала на бургаските младежи.

Младежки работник

Жулиета Иванова

Жулиета е родом от Бургас, но е учила и работила в София 7 години. Творческа личност, с интереси в кариерното развитие на млади хора, невербална комуникация и създаване на общности. Причината да стане младежки работник в ММЦ Бургас, е че иска бъде част от екипа, отдаден да превърне Бургас в едно по-оживено място, пълно с млади хора.

Младежки работник

Мария Попчева

Филолог, магистър по икономика и бургазлия. Казва, че последното ѝ е най-ценно. Късметът я отвежда в радиото, където работи като журналист в продължение на 5 години. Споделя, че там преоткрива града ни и вижда, че в него има много талантливи млади хора, които го обогатяват ежедневно и които си струва да бъдат видени и чути.

Младежки работник

Георги Атанасов

Георги е дипломиран начален учител, в момента се развива в младежкия сектор, а отделно работи като обществен възпитател. Той има затвърден опит в НПО сектора, бил е дълго време доброволец, ментор и координатор в няколко младежки организации. Към днешна дата, Георги продължава да бъде креативна личност и е сформирал доброволческа и танцова/фолклорна група в родното си село.

Младежки работник

Михаил Колев

Михаил е магистър "Стратегически комуникации и медия мениджмънт". Завършил е Бургаски свободен университет. Работил е като журналист в местни медии, където е придобил умението да контактува с хора от различни социални сфери. Благодарение на опита си, Михаил е участвал в организирането на разнообразни културни, спортни и здравни събития.

Младежки работник

Олга Вихристюк

Олга е завършила бакалавърската си степен в Казахстан по специалността: Социална педагогика и самопознание, от там е започнала да се занимава с младежки политики. Магистърската степен придобива в Софийски университет "Св. Климент Охридски" по специалност "Международни отношения и проблемите на сигурността", а през последните 4 години е докторант в университет "Проф. д-р Асен Златаров"- Бургас. Интересите й включват: общественото мнение в икономическия процес, нефтогазовият сектор, доброволчество, международни отношения и психология.

Екип на проекта

Ръководител проект

Станислав Мъжгълов

Инженерен дизайнер, директор на Авиомузей Бургас от 2016 - та година. Притежава дългогодишен опит и експертиза в младежкия неправителствен сектор, като от 2018г. досега е зам. председател на Национално сдружение “Младежки глас”, България.

Координатор проект

Мария Бурулянова

Старши експерт “Стратегическо развитие”, Община Бургас. Магистър по “Политически стратегии и комуникации” от Университета Кент, Брюксел. От 2011г. е в структурата на Община Бургас, с дългогодишен опит в подготовката и изпълнението на европейски проекти, финансирани от европейски структурни и инвестиционни фондове, както и от други финансови инструменти.

Технически сътрудник

Катя Делчилова

Управител на Младежки културен център Бургас. Магистър по екология и опазване на околната среда. Притежава над 10 - годишен опит и експертиза в изпълнението на културни проекти, събития и фестивали.