Skip to content Skip to footer

Експерт по киберсигурност гостува в Бургас по покана на Младежки международен център

Един от най-известните български експерти по киберсигурност Ясен Танев гостува в Бургас по покана на Младежки международен център. В еднодневния семинар „Защита на личните данни в цифровата ера“  той запозна аудиторията с негативните страни на свободния достъп до интернет и какви опасности се крият там.

Какво е цифрова хигиена? Какво включват личните данни и как да предпазя нашите в мрежата? Какви са ни задълженията, касаещи данните? Какви тъмни суперсили дебнат в мрежата и как да се предпазим? Това бяха част от темите, които се дискутираха по време на семинара „Защита на личните данни в цифровата ера“.

По време на събитието възникнаха и идеи, които Младежки международен център-Бургас ще се опита да реализира в бъдеще. Една от тях е обучения сред младежи от уязвими групи на тема “киберсигурност”, за да могат да разпознават опасностите във виртуалното пространство и да се предпазят от евентуални заплахи, като трафик на хора и трудова експлоатация.

Кой е Ясен Танев – предприемач и визионер, основател на първото дигитално читалище в България – https://safer.bg/ и дългогодишен експерт в областта на киберсигурността.

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.