Skip to content Skip to footer

Младежка инициатива „Форум-Гласът на младите“

В Младежки международен център – Бургас се проведе изключително вълнуващо събитие по младежка инициатива „Младежки форум-Гласът на младите“.

Целта на форумът беше активни млади хора да предадат на други млади хора знания, опит и информация в ибрани от тях сфери. Събитието се проведе в 2 дни и беше разделено на лекции и работилници с практическа насоченост. Важно е да споменем, че форумът е по идея на група активни доброволци към ММЦ-Бургас, като концепцията, организацията и провеждането бяха осъществени изцяло от тях, с менторската подкрепа на Младежкия център.

 

Ето и най-важното от форумът:

✅12 мотивационни лекции

✅2 креативни уъркшопа

✅ 4 прекрасни изпълнители

✅ 2 младежки филма

 

 

Тук отстрани можете да разгледате какви панели имаше всеки от дните и водещите на всяка сесия.

Особена благодарност искаме да отправим към лекторите и изпълнителите, без които този форум просто нямаше да е толкова незабравим: Карина Поптрайкова, Симеон Боев, Дея Великова, Петър Петров, Грек Стоянов и Габриела Бозова, Михаела Димитрова и Пресиян Стефанов, Александра Николова, Михаела Николова, Теодора Тодорова, Божидар Сотиров, Георги Димитров, групата Hellbound, Туана Шахин, Иванджелина Трендафилова, Жаклин Костадинова и Ния Петрова.

Благодарим на инициаторите на младежкият форум: Стелла Славова, Михаела Николова и Полина Станева за прекрасната младежка инициатива! Не е лесно да се организира такова мащабно събитие, но за пореден път се убедихме, че младите могат и имат какво да кажат! Радваме се, че можем да ги подкрепим и да им предоставим поле за изява! Това е основната мисия на Младежки международен център – Бургас.

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.