Skip to content Skip to footer

ММЦ – Бургас обедини разнообразието с „Банго Васил – душа и ритъм”

Повече от успешно завърши едно от най-цветните ни събития, което премина под надслов „Банго Васил – душа и ритъм”! В него се включиха десетки младежи, които успяха да обменят културен опит и да се запознаят с традициите на няколко различни етнически групи.

Ние обичаме да обединяваме, да споделяме радостта и красотата на различните култури, затова денят премина в положителна и творческа атмосфера. Акцент в програмата бе отбелязването на ромската Нова година. Организирахме дискусионен панел, по време на който представихме обичаите по посрещане на празника и научихме легендите, които витаят около личността на Банго Васил.

Обърнахме внимание на историята на ромския народ и на пътя му през годините, запознахме се и с различните групи, които обединяват общността му – калайджии, кардараши, бургоджии и други. Не забравихме да опознаем и езика, като по предложение на участниците превеждахме думи и рецитирахме ромски стихотворения. А както новогодишната традиция повелява, разчупихме питка за здраве и сурвакахме гостите „по ромски”.

Освен това, представихме традиционните песни и танци на всички културни групи, сред които красивото талашманлийско хоро. Събитието ни завърши с пищен концерт с участието на младите таланти от ТГ „Иглика”, село Габър, както и на прекрасните украинци от “Lol Dance”.

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.