Skip to content Skip to footer

“Обучение за младежки работници” – учене чрез преживяване, директно от “Кухнята на младежката работа”

Обучение за младежките работници се проведе в периода 17-21.07.23г. в Боровец, като събра екипите от младежките центрове от Бургас, Стара Загора, Перник, Добрич, Враца, Пловдив, Монтана и Габрово. Обучителният модул беше разделен на множество сесии, които засегнаха актуални теми в младежката работа. Четирима ментори, сертифицирани от Съвета на Европа, фасилитираха обучението и непрекъснато бяха до нас, отворени за всякакви въпроси и подкрепа. Екипът включваше Маргарита Спасова, Джафер Саачи, Стефан Георгиев и Наталия Живкова – обучители и експерти в полето на младежката работа, описващи себе си като “живеещи” в полето на неформалното образование с разнообразен и допълващ се опит. Те се сработиха отлично и ни потопиха в “Кухнята на младежката работа”, идеална среда за учене и творене.

Нашето приключение започна на 17 юли (понеделник) с официално откриване на първия от четирите предвидени обучителни модула. Като за начало ни беше предоставено ценно време за запознаване с останалите участници и обучителите. Сесията продължи с различни креативни игри за разчупване на ледовете и изграждане на екипност. Играхме, забавлявахме се и творихме в екип, докато научавахме повече един за друг. Сесията завърши със самостоятелна рефлекция и форма за самооценка. Тя имаше за цел да ни даде по-различен поглед върху знанията и уменията, които смятаме, че притежаваме в младежката работа. В часовете за почивка поиграхме заедно бордови игри – един страхотен начин за опознаване и социализация с колегите.

През втория ден се запознахме с концепцията на многомодулната обучителна програма, която цели развиване капацитета на младежките работници от Националната мрежа на Младежките центрове. През целия ден обсъждахме своите намерения за учене и развитие на личните компетентности в работата с младежи. Чрез интерактивни, преживелищни практики и неформален подход в обучението, екипът обучаващи ни представи принципите и ценностите на младежката работа. Една от сесиите включваше приликите и разликите между формалното, неформалното и самостоятелното обучение, и ролята на младежките работници и образователните медиатори в обучението на младежи. От голямо значение беше и срещата ни с Мария Вълова – директор на дирекция “Външни европейски програми” и Мария Теодорова – старши сътрудник по УЕПП в МОН, под формата на разказ за “Голямата картина” на младежката работа, програмите за развитие и проектите за работа с младежи. Имахме възможността да им зададем въпроси и да получим точни отговори по актуалните за младежката дейност теми. В края на деня отново имахме време за саморефлексия, през което да преосмилим наученото до момента.

Ден 3 “ни преплете“ в мрежата на младежката работа на местно, национално и наднационално ниво. Лекционната сесия ни даде нов поглед върху многопластовата младежка работа и огромната мрежа от взаимосвързани институции, в която оперираме. Продължихме със съвместни активности, които ни помогнаха да обрисуваме смисъла и мястото на младежката работа, както и нейните форми и съдържание. Следобедът беше отделен за показно на работата на българските младежки центрове. Сесията включи Младежки Експо център – един своеобразна инсталация на нашите дейности. Имахме уникалната възможност да се докоснем до работата на колегите от цяла България, да обменим опит, идеи и ценни практики и да оценим къде се намира нашият център, какво сме постигнали до момента и към какви дейности можем да насочим фокус в бъдеще.

В четвъртък четохме и слушахме историите на нашите международни колеги от младежките центрове отвъд граница. Научихме директно от извора откъде са се запалили по младежката работа, какво ги вдъхновява, как преминава един техен ден и какви предизвикателства срещат в своята работа. Следващата учебна сесия ни разкри повече за младежките пространства и това какви практики да използваме, за да достигнем до нови целеви групи младежи. Говорихме си още за многообразието от роли и функции на младежкия работник и това какви компетентности трябва да притежава и развива всеки, посветил се на работата с младежи. Завършихме деня с рефлексия, която ни предостави възможността да разговаряме с колеги относно това каква база знания и умения имаме, и какво още искаме да постигнем, за да станем по-добри в работата си. След приключване на учебните сесии имахме малка задачка: щуро да се забавляваме в караоке парти. И тук работихме в екип – всички заедно пяхме любимите си песни, танцувахме и изпълнявахме забавни предизвикателства!

Петък посветихме на младите около нас. Изрисувахме, в буквален смисъл, образите на младежите, с които активно работим, както и на тези, до които все още не сме достигнали. Начертахме целите си и поговорихме за стратегиите, с които можем успешно да ги постигнем. Като за финал рефлектирахме върху това какво си взимаме от обучението, какво сме научили, върху какво трябва повече да работим и какво означава това приключение за нас. Дадохме оценка върху постигнатото и преди да потеглим на път към родните градове, отправихме с оптимизъм поглед към бъдещето.

Първият модул на обучението премина с огромен успех! Подходът на обучаващия екип беше силно въздействащ, социален и преживелищен, като по този начин успя да ни предаде устойчиви знания, умения и нагласи в младежката работа.

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център Бургас“ се реализира в рамките на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 -2021 г.