Skip to content Skip to footer

Обучения в ПГЧЕ „Васил Левски“

През изминалата седмица нашият екип посети ГПЧЕ „Васил Левски“. Имахме възможността да проведем няколко обучения, като темите бяха подбрани специално според потребностите на младежите.

С най-малките ученици от осми клас, говорихме на тема „Критично мислене и безопасен интернет“. Нашият колега Михаил предаде на младежите своят журналистически опит в разпознаването на фалшиви новини, и представи няколко инструмента за проверяване на достоверността на онлайн съдържание. В последвалото упражнение те успяха да разпознаят всички фалшиви статии, които им бяха представени, и без грешка да отсеят реалните новини.

В девети клас нашите медиатори – Анелия и Виолета представиха техники за избягване и решаване на конфликтни ситуации. С тяхна помощ, младежите потърсиха решение на няколко заплетени казуса, с предпоставки за ескалация на напрежението. Поставяйки се в измислената ситуация, те успяха да изработят механизми за справяне с конфликти, които да им послужат в случай на реална нужда.

По време на обучението в десети клас, учениците научиха най-важните принципи на човешките права, запознаха се с всеобщата декларация за правата на човека и механизмите за защита от нарушаване на тези права. В спонтанна дискусия обсъдихме примери, а участниците сами предлагаха такива за обсъждане и посочваха къде, как и кои права са нарушени. Темата за човешките права и тяхното опазване е много важна за нас и това че младите хора я разпознават като интересна, важна и значима за тях, ни радва изключително много.

С най-горните класове, единадесети и дванадесети, на които съвсем скоро предстои да скочат в бъдещето, и да се гмурнат в света на възрастните поговорихме на тема „Моята първа работа“. С тях се срещнаха Жулиета и Венци, които използваха знанията си като опитен HR и дипломиран психолог за да подготвят младежите за първите им стъпки в кариерата. Освен как да се подготвят и представят за интервю, те получиха и практически съвети за написване на автобиография – първа и основна стъпка в намирането на работа.

Срещата с толкова много усмихнати, любопитни млади хора, с отношение към заобикалящият ги свят беше изключително зареждаща за всички замесени. Благодарим сърдечно за възможността и съдействието на ръководството и учителите от ПГЧЕ „ Васил Левски“. Надяваме се тази серия от обучения да е само първата от множество съвместни дейности!

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.