Skip to content Skip to footer

ПГКПИ и ММЦ-Бургас участват в кампанията „Чиста и достъпна Странджа”

Ученици от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации и представители на Младежкия международен център в Бургас станаха част от кампанията „Чиста и достъпна Странджа”.

Тя е организирана от Сдружение „Зелена Странджа” и е насочена към учениците над 14-годишна възраст. Целта е с поредица от екологични акции да се съчетае полезното с приятното – енергичните планински преходи с грижата за околната среда.

Последното почистване се проведе в района на Белеврен – китно странджанско селце на границата ни с Турция, известно с тайнствените си долмени. Доброволците научиха интересни факти за тях, както и за вярванията и ритуалите на древните хора.

Пътьом обаче се натъкнаха и на нелицеприятна гледка – множество разпръснати отпадъци, сред които имаше автомобилни гуми, пластмаса, консерви, дрехи и други.

В рамките на няколко часа доброволците успяха да съберат над 40 чувала със смет и оставиха след себе си една малко по-чиста природа. Помощ им оказаха и кметът на населеното място, и горските служители от ДГС – Средец. 

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.