Skip to content Skip to footer

Стартирахме серия от обучения в ПГМЕЕ

Още едно училище се запозна с дейностите и екипа на ММЦ-Бургас!

Изключително сме благодарни на ръководството на ПГМЕЕ – гр. Бургас, в лицето на директора инж. Роза Желева, за възможността да проведем нашите тренинги в учебното заведение!

С ученици от 8-12 клас в Механото си говорихме на следните теми:

-Финансова грамотност

-Презентационни умения

-Изготвяне на автобиография

Освен придобитите нови знания, младежите изявиха и желание да организираме заедно дейности в различни области.

Съвместната ни работа с ПГМЕЕ – гр. Бургас вече е факт, след като миналата година заедно с възпитаници на училището и Сдружение “Зелена Странджа” посетихме и почистихме площи край село Бръшлян. Тогава идеята също дойде от самите ученици, които потърсиха съдействие от нашия център.

През втория срок ще проведем тренинги и с останалите класове в гимназията, с които не успяхме да се запознаем досега, за да чуем и техните идеи и предложения за младежки инициативи.

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 -2021г.