Skip to content Skip to footer

Регионално посещение в с. Русокастро и гр. Камено

Камено бе другата община в която Младежки международен център-Бургас започна да развива дейност. Там посетихме две учебни заведения – СУ „Христо Ботев“ – гр. Камено и ОУ „Иван Вазов“ – с. Русокастро.

В Камено с ученици от 9 и 10 клас се срещнаха Мишо и Вили, а темата на разговор бе роли и работа в екип. За целта младежите бяха разпределени на няколко групи на случаен принцип и им бе поставена задача да работят заедно в рамките на определено време.

Всички групи се справиха добре със зададената им задача и пожелаха отново да се видим за подобни занимания, които ще им помогнат. Учениците дадоха и свои предложения по които може да работим заедно с тях.

В село Русокастро нашият екип бе представен от Мирела и Анелия, които се запознаха с ученици от 7. клас. С тях дискутираха една наболяла тема – вербалната агресия и думите, които нараняват. Младежите се обединиха около мнението, че насилието под каквото й да е форма няма място нито в училище, нито където и да е било другаде, а всички сме равни и трябва да се подкрепяме и помагаме.

По време на посещението ни в Камено разговаряхме и с г-жа Милена Стоянова – специалист “Туризъм и информация” за бъдещи съвместни дейности. Двете страни вече проведохме в миналото успешно събитие на територията на община Камено – ловът на съкровища в крепостта Русокастро през септември 2022.

Един от основните приоритети на Младежки международен център-Бургас е да изградим младежко общество в Бургас и региона. Дейностите, които развиваме с младежите в населените места, са най-различни и са предварително съгласувани с директорите на учебните заведения, които посещаваме.