Skip to content Skip to footer

Що е то младежка инициатива и има ли почва в Бургас?

Премина нашата Работилница за идеи под името „Що е то Младежка инициатива и има ли почва в Бургас“. Главна тема на събитието бяха актуалните проблеми, засягащи младежта на Бургас, и техните решения. Младежите имаха възможността да идентифицират проблемите, да ги разберат добре и да помислят как биха ги разрешили.

Включиха се младежи от следните осем учебни заведения: АЕГ „Гео Милев“, Немска езикова гимназия „Гьоте“, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГЧЕ „Васил Левски“, ПГРЕ „Г. С. Раковски“, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Горди сме да отбележим, че голяма част от участниците са представители на ученически съвети.

Въведохме терминът Младежка инициатива, се запитахме дали тя има почва у нас. Има, да! Един от примерите за хубава младежка инициатива е Зелена Немска – зародила се в ученическия съвет на Немска езикова гимназия „Гьоте“. Чрез този проект, те целят да повдигнат важни теми, свързани с екологията и опазването на околната среда, както и да си създадат открита класна стая.

Искаме да виждаме повече младежки инициативи, това е и главната причина да направим тази работилница. Вярваме, че младите имат енергията, креативността и готовността да променят нещата, които не харесват в средата си. Ние, от Младежки Международен Център-Бургас ще ги подкрепим в това начинание и ще им осигурим пространство да се изявят.

И в тази връзка, събитието бе и повод да кажем, че предстои да обявим конкурс за младежки инициативи. Той ще даде възможност на младежи да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост за свои връстници на територията на община Бургас. Повече информацияа следете на страниците ни във фейсбук и инстаграм или тук, на нашия сайт.

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.-2021.