Skip to content Skip to footer

Повече за проекта

Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 -2021г., управляван от дирекция „Външни европейски програми“ към Министерство на образованието и науката. Проектът се реализира съвместно с Община Рейкявик, Исландия за периода октомври 2021г. до март 2024г. и е част от дейностите на Община Бургас в сферата на младежките политики.

Младежки международен център – Бургас се намира на територията на най – големия жилищен комплекс в града – „Меден рудник“. Локацията е комуникативна, с удобен достъп както с обществен транспорт, така и с лични превозни средства. Сградата е със застроена площ от 1 153 кв.м. и разполага с паркинг, мултифункционална зала с капацитет до 180 места, изложбена площ, пространства за провеждане на отворени конференции, семинари и срещи, както и зони за неформални културни и образователни дейности. Освен това Центърът разполага с кафетерия и леглова база от 35 легла за настаняване на гост – лектори и участници в национални и международни мероприятия. Сградата отговаря на всички стандарти на Съвета на Европа за достъпна среда за хора от уязвими групи.

С реализирането на този важен проект за младежкия сектор в град Бургас се създават подходящи условия за установяване на партньорства между млади хора и професионалисти. Младежки международен център предоставя възможности за неформално образование в сферата на демократичните ценности, правата на човека, младежкото участие и социалните права на уязвимите общности – цели, залегнали в Националната Стратегия за младежта и отговарящи на знака за качество на Съвета на Европа за Младежки политики.

Външни организатори на събития също могат да изполват капацитета на Центъра за провеждане на срещи, семинари, конференции, или курсове, които включват настаняване. Съоръженията могат да се използват безплатно за дейности на всяка организация, структура, или младежка мрежа, която зачита и защитава ценностите на Съвета на Европа.

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.