Skip to content Skip to footer

Младежка инициатива „Механо за по-чист свят“

Осъществихме поредната младежка инициатива в град Бургас, този път дошла от ученици от ПГМЕЕ-Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника. Калоян Велев, Тони Жечева и Брендън Атанасов са учениците, които подадоха своята идея към нас и написаха проектно предложение за инициативата. Темата е екологична и касае замърсяването на горските райони в планина Странджа. Затова, младежите предложиха да се направи поход и почистване, в който група доброволци едновременно да се насладят на природата на Странджа и направят нещо ценно и полезно за нея – а именно да направят оборка на избран район.

Калоян Велев, председател на ученичесия съвет в Механото беше особено деейн в организирането на тази инициатива и с помощта на училищния психолог Мария Бедрова, успя да събере 43 доброволци за еко акцията в планината! Организаторите на събитието (учениците, спечелили проекта), избраха техен ментор и планински водач да бъде Владимир Димитров от Зелена Странджа, а ние от Младежки Международен Център им помогнахме с организационни въпроси, разговор с институции, както и с храна и вода за похода.

С учениците се разходихме из гората, порадвахме се на есенната й окраска, а и посетихме галерия в скалите, която се оказа дом на много прилепи! По време на похода имахме възможност да огледаме районът и да си набележим боклуци, които да съберем навръщане. Гъстата растителност остави у нас първоначално впечатление, че няма много боклуци, но навлизайки по-навътре между храсти и дървета, осъзнахме, че има нужда от голяма дружина, която да почисти! В крайна сметка напълнихме 1 цяло ремарке и още толкова, докато се върнем в селото!

Младежката инициатива беше крайно успешна не само защото оставихме Странджа по-чиста, отколкото сме я намерили, но и защото това преживяване показа на младежите колко е важно да опазваме природата си и да се грижим за нея така, както тя се грижи за нас!

Младежката инициатива се осъществява като част от дейностите ни, благодарение на Програма Местно развитие/Local Development Programme
*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.