Skip to content Skip to footer

Премина еднодневното обучение „Разчупи матрицата“ на Младежки международен център – Бургас

В рамките на 2 еднакви издания на 19-ти и 20-ти ноември премина еднодневното обучение „Разчупи матрицата“ на Младежки международен център – Бургас. Негова главна цел бе да формира и развие у участниците умения за презентиране, целеполагане и ефективно общуване, както и да засегне важната тема за човешките права.

Водещи на обучението бяха младежките работници Венцислава Цветкова, Мирела Господинова и Жулиета Иванова.

Участие в обучението взеха младежи от ГПНЕ „Гьоте“, ППМГ „Никола Обрешков“, СУ „Константин Петканов“, ПГЧЕ “Васил Левски” и Университет “Проф. д-р Асен Златаров”.

Темите на краш курса бяха представени през призмата на неформалното образование, като информацията беше поднесена през интерактивни дейности и упражнения.

Участниците разбраха защо е важно да си поставяме конкретни и изпълними цели и как те ни доближават до нашите мечти. Припомниха си какви права има всеки човек, независимо от цвета на кожата си, сексуалната си ориентация, или религията си. Научиха що е то „ненасилствена комуникация“ и се упражниха да разрешават конфликти. Не на последно място, получиха полезни съвети как да говорят пред публика, и влязоха в светлината на прожекторите със задачата да продадат шантава идея пред останалите.

Обратната връзка от участниците е, че този вид обучения не са много често срещани в Бургас, а са изключително полезни, поради практическата им ориентация. Младежки международен център планира да продължи с подобни образователни събития, защото те спомагат за професионалното и личностно развитие на младите в Бургас.na 19